• Apakah ada pertanyaan?
Close

LAZ AL HILAL Selamat Hari Remaja Internasional

Seorang muslim wajib mempunyai akhlak yang mulia dengan segala sifat -sifatnya dan melakukannya dengan penuh ketaatan, keikhlasan, dan kepasrahan. Sebab, hal ini sangat berkaitan dengan kerakwaan kepada Allah swt. Akhlak itu muncul dari hasil kegiatan beribadah kepada Allah swt, seperti dalam firman Allah swt:⁣

Bacalah apa yangtelah di wahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dad keji dan mungkar Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (TQ. A1-‘Ankabut)⁣

Seorang muslim akan menghindari perbuatan keji dan mungkar, ketika ia benar benar memahami hakikat ibadah shalat. Sebab, aktivitas shalat merupakan bentuk ketaatan dan tundukan kita kepada Allah swt. Itu artinya, kita telah berazam secara sungguh – sungguh untuk senantiasa taat pada semua perintah Allah swt. dan menjauhi semua larangan-Nya, termasuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar.

Tidak hanya masalah dalam akidah saja, dalam masalah mu’amalat pun seorang muslim di tuntut untuk senantiasa memiliki sifat – sifat akhlak mulia. Dengan demikian, letaknya akhlak mulia pada diri seseorang muslim, pasti akan mengokohkan diri setiap muslim dan menjadikannya sebagai suatu sifat yang harus ada.⁣

Informasi & Call Center⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
🌐 Website: www.alhilal.or.id⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
☎ Telpon: 022-2005079⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
📱 WA: 081 2222 02751⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
©️ Laz Al Hilal Copyright Picture⁣⁣⁣

Penulis:

author

Nafisah Samratul

Content Writter at LAZ al-Hilal