Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

Menghimpun Zakat, Infaq, Sodaqoh, dan Wakaf, Serta Dana Hibah & CSR dari muzaki ataupun donatur.
LogoLaz_260x260

LAZ al Hilal.

Zakat | Infaq | Shodaqoh

Program LAZ al Hilal

Lihat beberapa program kami dibawah ini
Beranda 1
Wakaf Quran / Iqra
Sedekah jariyah terbaik.
Pahala terus mengalir.
Beranda 2
Masjid Untuk Santri Yatim dan Warga.
Sedekah jariyah terbaik.
Pahala terus mengalir.
Beranda 3
Ortu Asuh Santri Yatim & Tahfidz.
Sedekah jariyah terbaik.
Pahala terus mengalir.

Donasi adalah bentuk solidaritas terbaik, Bertindak lebih baik daripada membentak.

Ibrahim Hooper, National Communications Director

Donasi Lebih Mudah

Dengan QR Code

qr code donasi di laz al hilal

aplikasi qris

Berita terbaru

Berita program dan kegiatan al hilal.