Close

Program

Bayar Zakat dan Infaq

Panduan dan Informasi bagaimana cara melakukan pembayaran zakat, infaq / sedekah dan wakaf bagi para donatur Lembaga Amil Zakat al-Hilal. BAHAGIANYA MENUNAIKAN ZAKAT, LAYANAN ZAKAT…