0 Blog 1

Kejar Berkahnya

Dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkata di hadapan para sahabatnya, ''Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah dalam hal mencari rezeki. Karena, sesungguhnya manusia itu tidak akan mati sebelum disempurnakan rezekinya. Lanjutkan Membaca
0 Blog 2

Memperbanyak Istigfar

Istighfar adalah permohonan ampun seseorang kepada Allah dengan lisan dari segala bentuk kejahatan dan kezaliman yang telah ia perbuat. Istighfar wajib dilantunkan seseorang sebelum memanjatkan zikir maupun doa agar dapat diterima Allah SWT. Secerdas apa pun seseorang takkan mampu mengetahui Lanjutkan Membaca
0 Blog 3

Sedekah Memudahkan Urusan & Menenangkan Hati

Ditengah kondisi mencekam di negeri ini, yakni berbagai bencana yang menimpa, menyadarkan kita perlunya berbanyak-banyak menunaikan sedekah. Bekerja sama dengan Allah Swt untuk memudahkan segala urusan kita pasti akan sangat menguntungkan. Dia adalah zat yang maha mengetahui segala keinginan hambanya. Lanjutkan Membaca
0 Blog 4

PERBEDAAN QURBAN NADZAR DENGAN QURBAN SUNNAH

Meski sama-sama ibadah yang dilaksanakan dengan jalan berqurban namun terdapat perbedaan mendasar antara qurban nadzar dan qurban sunnah. Salah satu perbedaan mendasar tersebut dilihat dari hukumnya di mana Qurban Nadzar adalah KEWAJIBAN (berdosa jika ditinggalkan) sementara Qurban Sunnah hukumnya hanya Lanjutkan Membaca